Vier zandstenen beelden en 1 marmeren beeld op hardstenen voetstukken stellen voor:
Bachus , Morgen, Middag, Avond en Nacht.
 
Claas Adriaansz Honig kocht de beelden op een veiling in Zaandam en liet ze in 1804 in de tuin van Grietje Jans Haremaker opstellen. De beelden komen oorspronkelijk uit de Tuin der Vermaak bij het Huis van Polanen in Halfweg, eigendom van de rijke doopsgezinde Zaankanter Nicolaas Calff (1677 -1734). De Beelden werden vervaardigd in een Italiaanse Steenhouwerij. De Beeldentuin een “Zaans Pronkjuweel”
 
Stichting de Beeldentuin Zaandijk stelt zich ten doel dit Erfgoed te onderhouden en te behouden voor de toekomst. De Beeldentuin is onlosmakelijk verbonden met de Lagedijk alwaar zij te midden van de talloze monumenten een eigen specifieke plaats inneemt.
BESTUURSSAMENSTELLING
 • Frank Mulder voorzitter
 • Henk Bouman secretaris
 • Diana van den Berg penningmeester
 • Peter Kleij bestuurslid
 • Lia Konijn bestuurslid
 • Job Meurs bestuurslid
CORRESPONDENTIEADRES
Stichting de Beeldentuin
Lagedijk 100
1544 BJ Zaandijk
debeeldentuinzaandijk@gmail.com

Beloningsplan:

De Stichting heeft geen personeel in dienst en ook de Stichting bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de Stichting.

Beleidsplan:

 1. Blijvend en toereikend onderhoud aan de beelden, het theehuis en de tuin.
 2. Verhuur van het in de tuin staande theehuis
 3. Het gebruik door plaatselijke instellingen met cultuur-historische, respectievelijk sociaal-culturele activiteiten.
 4. Alle andere wettige middelen
FOTO MARJOLEIN LENSINK-NEIJZING
FOTO MARJOLEIN LENSINK-NEIJZING

Uit te oefenen activiteiten:

 1. Jaarlijkse inspectie van de beelden en de tuin en het laten verrichten van werkzaamheden
 2. Het verhuren van het in de tuin staande theehuis
 3. Promotie van de Beeldentuin via een website en via advertenties en ervaringen/reviews
 4. Fondswerving voor groot onderhoud
 5. Openstellen van de tuin.

Huur/gebruik

Voor huur en/of gebruik van het theehuis of de beeldentuin kunt u contact opnemen via: debeeldentuinzaandijk@gmail.com